Semeha LTD - производсво и продажба на ориз

Веселина търси квартира в Пловдив

Пишете на Веселина

Изисквания за квартирата

Наем: от 100.00 до 350.00лв. на месец
Квартирата ми е нужна за период от: Неопределен
Дата на нанасяне: -

Лични данни

Веселина , Жена на 21 години
Област: Пловдив
Град: Пловдив
Коментар: За да видите тези данни влезте в системата.