Semeha LTD - производсво и продажба на ориз

Станимир търси квартира във Варна

Пишете на Станимир

Изисквания за квартирата

Наем: от 150.00 до 200.00лв. на месец
Квартирата ми е нужна за период от: Неопределен
Дата на нанасяне: 22/12/2017

Лични данни

Станимир , Мъж на 37 години
Област: Варна
Град: Варна
Коментар: За да видите тези данни влезте в системата.