Semeha LTD - производсво и продажба на ориз

Микерям търси квартира в Разград

Пишете на Микерям

Изисквания за квартирата

Наем: от 100.00 до 200.00лв. на месец
Квартирата ми е нужна за период от: Неопределен
Дата на нанасяне: 23/09/2015

Лични данни

Микерям , Жена на 25 години
Област: Разград
Град: Разград
Коментар: За да видите тези данни влезте в системата.